Tvk Lag

Belysningstext om kommersiell elektronisk meddelandebehandling
Detta dokument har utarbetats för att informera dig om behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 10 i lagen om skydd av personuppgifter (“KVK-lag”) nr.
Acibadem Granndskat, Çeçen Gata, No: 25 Akasya Köpcentrum, Tower A2, våning: 34 lägenheter: 234 Uskudar / Istanbul / Turkiet Öppet boende på adressen. Som Emrah Aslan Clinic (“Vårt företag” eller “Dr. Emrah Aslan Clinic”) behandlas dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig i enlighet med KVK-lagen och relevant lagstiftning, inom ramen som beskrivs nedan.
1-a) Våra syften med att behandla dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med principen om lojalitet mot syftet, begränsade, uppmätta, specifika, tydliga och legitima syften, i enlighet med lagen och reglerna för ärlighet. Dessutom tar vårt företag den nödvändiga försiktigheten för att hålla de personuppgifter som det behandlar korrekta och uppdaterade. I detta sammanhang kan dina personuppgifter behandlas för följande ändamål.
Vårt företag kan behöva ditt uttryckliga samtycke när du behandlar dina personuppgifter i vissa av dess aktiviteter. Att genomföra marknadsföringsprocesserna för de produkter och tjänster som erbjuds av vårt företag till våra kunder och potentiella kunder och att planera för att få största möjliga nytta, att meddela dina speciella möjligheter för våra produkter och tjänster, att genomföra marknadsförings- och reklamaktiviteter, för att hantera kundnöjdhet och lojalitetsaktiviteter. och vi kan bearbeta din marknadsföringsinformation.

1-b) Överföring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter, särskilt kontaktinformation, kan överföras till auktoriserade offentliga institutioner och privatpersoner för att uppfylla våra juridiska skyldigheter gentemot våra leverantörer och affärspartners från vilka vi får service för ovan angivna ändamål och för de ändamål som anges ovan.
1-c) Metod och juridiskt skäl för att samla in dina personuppgifter
Baserat på de juridiska grunderna att du har ditt uttryckliga samtycke som anges i artikel 5/1 i KVK-lagen och den relevanta personen som anges i artikel 5/2 (d) i KVK-lagen har offentliggjorts av honom själv, tillhandahåller vårt företag din personliga data fysiskt och elektroniskt inklusive e-post, telefon, SMS och andra enheter För att uppnå ovannämnda mål på det mest praktiska och effektiva sättet,
1-d) Lagring av dina personuppgifter
Dina personuppgifter kan lagras under de perioder som krävs för bearbetningsändamålen. Inom ramen för uppfyllandet av företagets juridiska skyldighet, artikel 5/2 (ç) i KVK-lagen, vårt företag, våra affärspartners och våra leverantörer, om du vägrar att ta emot kommersiella elektroniska meddelanden eller kommersiell elektronisk kommunikation, om det finns ingen anledning att behålla dina personuppgifter under längre perioder från dagen för avslag, kan döljas. I händelse av att det inte finns någon annan motivering eller juridisk anledning, finns det ingen laglig lagringsperiod som föreskrivs i någon lagstiftning, det finns ingen internationell lag eller reglering och förpliktelserna som följer av kontrakt elimineras, dina personuppgifter vars behandlingsändamål inte längre är giltiga, tas bort, förstörs eller anonymiseras.

1-e) Dina rättigheter angående dina personuppgifter

Som personuppgiftsägare har du följande rättigheter angående dina personuppgifter i enlighet med artikel 11 i KVK-lagen:

– Lär dig om dina personuppgifter behandlas,

– Om dina personuppgifter har behandlats, för att begära information om detta,

– Att lära sig syftet med behandling av personuppgifter och om de används på rätt sätt för sitt syfte,

– Att känna till de tredje parter i landet eller utomlands till vilka dina personuppgifter har överförts,

– Att begära korrigering av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktigt behandlade och att begära meddelande om transaktionen inom detta omfång till tredje part till vilken dina personuppgifter överförs,

– Begär radering eller förstörelse av dina personuppgifter i händelse av att skälen som kräver behandling av dem försvinner, trots att de har behandlats i enlighet med bestämmelserna i lag nr 6698 och andra relevanta lagar, och att begära meddelande om transaktionen görs inom detta omfång till tredje parter till vilka dina personuppgifter har överförts,

– Att invända mot framkomsten av ett resultat mot dig genom att analysera bearbetade data uteslutande via automatiserade system,

– Om du lider skada på grund av olaglig behandling av personuppgifter, ber du om att denna skada ersätts.

Du kan skicka in dina förfrågningar angående dessa rättigheter genom att fylla i ansökningsformuläret på vår webbplats. Du kan inkludera de obligatoriska frågorna enligt Communiqué om principerna och förfarandena för ansökan till den registeransvarige genom att använda en skriftlig eller registrerad elektronisk post (KEP) -adress, säker elektronisk signatur, mobil signatur eller din e-postadress som tidigare meddelats av du till vårt företag och är registrerad i vårt företags system. Din ansökan besvaras gratis. Om den begärda transaktionen kräver en extra kostnad kommer dock avgifterna i den tariff som bestäms av Personuppgiftsnämnden att begäras från den sökande.

EXPLICITT SAMTYCKE FÖR ATT SKICKA KOMMERSIELLA ELEKTRONISKA MEDDELANDEN
Inom ramen för ditt uttryckliga samtycke kan vi behandla dina personuppgifter för ändamål som att genomföra marknadsföringsprocesserna för de produkter och tjänster som erbjuds av vårt företag och göra planer för att du ska få störst nytta, vilket ger dig speciella möjligheter för våra produkter och tjänster, och genomföra marknadsförings- och reklamaktiviteter.
Dina personuppgifter kan delas med tredjepartsföretag från vilka vi får tjänster hemma eller utomlands, om affärsverksamheten utförs och anställningsavtalet kräver.
GODKÄNNANDE AV EMRAH ASLAN KLINISK ELEKTRONISK MEDDELANDE
Denna text, 6563 lag om reglering av elektronisk handel och förordningen om kommersiell kommunikation och kommersiella elektroniska meddelanden Op. Dr. Emrah Aslan Clinic (“Dr. Emrah Aslan Clinic”) för att tillkännage allmänna / speciella möjligheter om de produkter och tjänster som erbjuds, för att informera om den aktuella utvecklingen, för att skicka meddelanden för feständamål, för att dela innehåll som presentationer och bulletiner, till marknadsföra och marknadsföra mig i enlighet med gällande lagar. att skicka kommersiella elektroniska meddelanden och andra meddelanden, att min kontaktinformation, identitetsinformation, marknadsföringsinformation tas emot för dessa ändamål för att utföra försäljningen av varor / tjänster och reklam / kampanj / marknadsföring, och att meddelanden kommer att skickas till mig genom den kanal jag föredrar, att jag alltid kan ändra mina kommunikationspreferenser, eller ingen motivering. Jag kan stoppa kommunikationen genom att vägra processen som anges i meddelandena som skickas till mig utan att visa mig, och i enlighet med lagen, via SMS / textmeddelande, automatiskt samtal, telefonsamtal, sociala medier och onlineannonseringsnätverk, e-post / post och andra elektroniska kommunikationskanaler Det inkluderar mitt samtycke till att skicka kommersiella elektroniska meddelanden och andra meddelanden.
Jag accepterar och förklarar att jag har läst och förstått ovanstående förtydligande och uttrycklig samtyckext avseende kommersiella elektroniska meddelanden som ska skickas till mig och denna text. I detta sammanhang ger jag uttryckligt medgivande och godkännande för att skicka kommersiella elektroniska meddelanden till mig genom de kanaler jag föredrar nedan.

 

Open chat