Integritets Policy

Integritetspolicy
Med denna sekretesspolicy samtycker du till att du är upplyst om behandlingen av dina personuppgifter och att du samtycker till användningen av dina personuppgifter som anges här. I denna sekretesspolicy, Op. Dr. Https://www.dremrahaslan.com/ webbplats (“Webbplats”) som drivs av Emrah Aslan Clinic Site / Mobilappanvändare / medlemmar / besökare (“Dataägare”) under drift av mobilapplikationen. Delas med EMRAH ASLAN CLINIC eller DR. EMRAH ASLAN CLINIC innehåller villkor för användningen av personuppgifter som genereras av dataägaren under användningen av webbplatsen.

Vilka data bearbetar vi?

Dina personuppgifter som behandlas av EMRAH ASLAN CLINIC kategoriseras i enlighet med personuppgiftslagen (lag) enligt nedan. Om inte annat uttryckligen anges kommer termen “personuppgifter” att omfatta följande information inom ramen för villkoren som tillhandahålls inom ramen för denna sekretesspolicy. Platsinformation: DR. Viss eller ungefärlig platsinformation om din plats, såsom GPS-data, som vi har fått under din användning av EMRAH ASLAN CLINIC-tjänster Transaktionssäkerhetsinformation: logga in referensinformation, lösenordsinformation · Marknadsföringsinformation: Rapporter och utvärderingar som visar dina vanor och gillanden, inriktningsinformation, cookie-poster etc. information Information om begäran / klagomålshantering: Förfrågningar och klagomål som gjorts på webbplatsen och dina kommentarer som delas på webbplatsen. Information om riskhantering: Uppgifterna vars IP-adress är anonymiserad inom ramen för artiklarna 3 och 7 i lagen kommer inte att betraktas som personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i ovannämnda lag och behandlingsaktiviteter relaterade till dessa uppgifter kommer att utföras utan att vara bunden av bestämmelserna i denna integritetspolicy. För ansökan om huruvida dina uppgifter behandlas eller inte, se. DR. EMRAH ASLAN CLINIC Policy för behandling och skydd av personuppgifter (KVK Policy)

 

Vad är syftet med användningen av dina uppgifter?

Dina personuppgifter som delas med EMRAH ASLAN CLINIC, för att dra nytta av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen eller via mobilapplikationen, för att göra din medlemsregistrering till webbplatsen, för att göra uppdateringar om medlemsregistreringen, DR. Förbättra de tjänster som erbjuds av EMRAH ASLAN CLINIC och på webbplatsen, introducera nya tjänster och förse dig med nödvändig information och implementering i denna riktning, DR. EMRAH ASLAN KLINIK och DR. EMRAH ASLAN CLINIC kan bearbetas för att säkerställa den juridiska och kommersiella säkerheten för de personer som är i affärsförhållande och för att ge dig nödvändig information i detta sammanhang och för att uppfylla de skyldigheter som följer av arten av dessa aktiviteter. Den personliga informationen i fråga kan användas för att kommunicera med dig eller för att förbättra din upplevelse på webbplatsen eller den mobila applikationen (hantering av kommunikationshanteringsprocessen, tillfredsställelsesundersökningar etc.), samt göra olika statistiska utvärderingar utan att avslöja din identitet , som kan användas inom ramen för intern rapportering och affärsutvecklingsaktiviteter och kan användas för att skapa databaser. Den ovannämnda informationen kommer från DR. EMRAH ASLAN CLINIC kan behandlas, lagras, överföras till tredje part för profilering och analysändamål och kommuniceras med dig i syfte att meddela olika applikationer, produkter och tjänster, underhålls- och supportaktiviteter genom ovan nämnda information. DR. EMRAH ASLAN CLINIC kommer också att kunna behandla och dela personuppgifter med tredje part i enlighet med artiklarna 5 och 8 i lagen och / eller i närvaro av undantag i tillämplig lagstiftning, utan att erhålla ditt samtycke som dataägare. De viktigaste fallen är följande:      *Det anges tydligt i lagarna,
*Det är obligatoriskt för skyddet av liv eller fysisk integritet för den person som inte kan avslöja sitt samtycke på grund av faktisk omöjlighet eller vars samtycke inte är lagligt giltigt,
*Dataägare och DR. Det är nödvändigt att behandla personuppgifter, förutsatt att det är direkt relaterat till upprättandet eller genomförandet av ett avtal mellan EMRAH ASLAN CLINIC,
*Det är obligatoriskt för EMRAH ASLAN CLINIC att fullgöra sina rättsliga skyldigheter,
*Det har offentliggjorts av dataägaren själv,
*Databehandling är obligatorisk för upprättande, användning eller skydd av en rättighet,
*Förutsatt att det inte skadar de grundläggande rättigheterna och friheterna för datainsejaren, DR. Databehandling är obligatorisk för de legitima intressena hos EMRAH ASLAN CLINIC.

Som nämnts ovan, DR. EMRAH ASLAN CLINIC kommer att kunna använda cookies och i detta sammanhang bearbeta data och överföra dem till tredje part i syfte att behandla dessa analystjänster inom ramen för analystjänster som erbjuds av tredje part. De nämnda tekniska kommunikationsfilerna är små textfiler som webbplatsen skickar till webbläsaren Dataägare för att lagras i huvudminnet. Den tekniska kommunikationsfilen underlättar användningen av webbplatsen i denna mening genom att lagra status och preferensinställningar för en webbplats. Teknisk kommunikationsfil, för att få statistisk information om hur många som använder webbplatserna i tidsmässig proportion, för vilket syfte, hur många gånger en person besöker en webbplats och hur länge de stannar, och för att hjälpa till att generera annonser och innehåll dynamiskt från användarsidor som är särskilt utformade för användare. Den är designad och används för dessa ändamål. Den tekniska kommunikationsfilen är inte utformad för att hämta andra personuppgifter från huvudminnet. De flesta webbläsare är ursprungligen utformade för att acceptera den tekniska kommunikationsfilen, men användare kan alltid ändra webbläsarinställningarna så att den tekniska kommunikationsfilen inte kommer fram eller den tekniska kommunikationsfilen skickas.

Vem kan få tillgång till dina uppgifter?

EMRAH ASLAN CLINIC kommer att kunna överföra dina personuppgifter och nya uppgifter som erhållits med hjälp av dessa personuppgifter till restauranger för att uppfylla de syften som anges i denna sekretesspolicy, begränsad till tillhandahållandet av sådana tjänster. Anonym eller begränsad dataöverföring kan göras till våra affärspartners och leverantörer och tredje parter från vilka tjänster de drar nytta, och i dessa fall kan separat godkännande erhållas.
EMRAH ASLAN CLINIC för att förbättra din användarupplevelse (inklusive förbättring och personalisering), för att säkerställa din säkerhet, för att upptäcka bedräglig eller obehörig användning, för att undersöka operativ utvärdering, för att eliminera fel relaterade till webbplatstjänster och för att uppfylla något av syftena i denna sekretesspolicy . och med tredje part såsom outsourcing av tjänsteleverantörer, värdtjänstleverantörer (värdtjänster), advokatbyråer, inklusive de som skickar SMS.

Som dataägare godkänner du att ovannämnda tredje parter kan lagra dina personuppgifter på sina servrar var som helst i världen, förutsatt att du är begränsad till ovan nämnda syften och att du samtycker till detta i förväg.

Som dataägare förbinder du dig att din information som omfattas av denna sekretesspolicy är fullständig, korrekt och uppdaterad och att du kommer att uppdatera dem omedelbart i händelse av ändringar i denna information. Om du inte har gett aktuell information, kommer DR. EMRAH ASLAN CLINIC har inget ansvar. Som dataägare samlas någon av dina personuppgifter av DR. Om du gör en begäran som kommer att leda till att EMRAH ASLAN CLINIC inte är tillgänglig accepterar du att du kanske inte kan dra full nytta av driften av webbplatsen eller mobilapplikationen och du förklarar att du kommer att vara ansvarig för alla typer av ansvar som uppstår i detta sammanhang.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter som du har delat med EMRAH ASLAN CLINIC kommer att överföras till DR. EMRAH ASLAN CLINIC förvaras under de begränsningsperioder som anges i relevant lagstiftning. Dessutom är dina personuppgifter i fråga DR. I händelse av en tvist som kan uppstå mellan dig och EMRAH ASLAN CLINIC kan den hållas begränsad för att göra nödvändiga försvar inom ramen för tvisten.

Hur säkerställer vi säkerheten för dina uppgifter?

EMRAH ASLAN KLINIK, i de villkor som anges i relevant lagstiftning eller anges i denna integritetspolicy,
*Personuppgifter behandlas inte olagligt,
*Personlig information har inte tillgång till olagligt och
*För att säkerställa bevarandet av personuppgifter har den vidtagit nödvändiga tekniska och administrativa åtgärder för att säkerställa minsta möjliga säkerhetsnivå genom att beakta lämpliga förhållanden och kostnader och har genomfört nödvändiga inspektioner.
EMRAH ASLAN CLINIC avslöjar inte de personuppgifter som de får från dig i strid med bestämmelserna i denna sekretesspolicy och lagen om skydd av personuppgifter och använder dem inte för andra ändamål än behandling. Vid länk till andra applikationer via webbplatsen, DR. EMRAH ASLAN CLINIC bär inget ansvar för integritetspolicyn och innehållet i applikationerna och rekommenderar att du granskar dessa texter.

 

Ändringar i sekretesspolicyn

Denna sekretesspolicy är då och då Nesil Bilişim Teknoloji Tic. SOM. Den kommer att uppdateras av www.nesilteknoloji.com.