Ansökningsblankett

Ansökningsblanket

Ägare av personuppgifter som definieras som den berörda personen i personuppgiftslagen nr 6698 (“KVK-lag”) (nedan kallad “den sökande”) har rätt att göra vissa förfrågningar angående behandlingen av deras personuppgifter i artikel 11 i KVK-lagen. I enlighet med artikel 13 första stycket i KVK-lagen; Ansökningar om dessa rättigheter till vårt företag, som är den registeransvarige, måste lämnas in skriftligt och enligt följande metoder som fastställs av Personuppgiftsnämnden (“styrelsen”).
I detta sammanhang, de ansökningar som ska göras till vårt företag i “skriftlig” form genom att skriva ut detta formulär;
Med sökandens personliga ansökan,
Genom en notarius publicus,
Med rekommenderad post
Genom att underteckna med den “säkra elektroniska signaturen” som definieras i den elektroniska signaturlagen nr 5070 av sökanden och skicka den till företagets registrerade e-postadress,
kan vidarebefordras till oss.
Nedan ges information om hur man skickar skriftliga ansökningar till oss, specifikt för skriftliga ansökningskanaler.

Ansökningsblankett

Open chat